Projekt podatków

Projekt nowej ustawy podatkowej

Do wiadomości:
Izby Skarbowe
Urzędy Kontroli Skarbowej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.11.2000 r. w sprawie ustalenia osób opodatkowanych oraz określenia sposobu opodatkowania

Art. 1.
W związku z ustanowieniem nowych przepisów w sprawie ściągania podatków i nakładania kar, podaje się do wiadomości wykaz osób podlegających opodatkowaniu.

 • Panny cnotliwe - podatek od luksusu - 100 zł
 • Panny niecnotliwe - podatek od użyteczności publicznej - 150 zł
 • Stare panny - podatek od nieużyteczności publicznej - 200 zł
 • Kurwy - podatek dochodowy - 1500 zł
 • Mężatki - podatek obrotowy - 110 zł
 • Stare babcie - podatek od nieruchomości - 80 zł
 • Dziwki - podatek od ruchomości - 1800 zł
 • Żonaci z wdową i dzieckiem - podatek od spadków - 50 zł
 • Kobiety w okresie - podatek VAT - 80 zł
 • Nosiciele HIV - podatek od darowizn - 200 zł
 • Panny w mini - podatek od widowisk - 1000 zł
 • Spółkujący w krzakach - podatek leśny i gruntowy - 2500 zł
 • Spółkujący w samochodzie - podatek drogowy - 200 zł
 • Teściowie - podatek od nakładów zbędnych - 500 zł
 • Kobiety w ciąży - podatek od wartości dodanej - 800 zł
 • Małżeństwa - opłata za użytkowanie wieczysta - 700 zł

  Art. 2.
  W związku z koniecznością natychmiastowego i właściwego wprowadzenia w życie powyższych przepisów karze podlegają:

 • Wdowcy - za zniszczenie mienia społecznego - 600 zł
 • Bezdzietne mężatki - za sabotaż - 900 zł
 • Panny z dzieckiem - za prowadzenie działalności bez zezwolenia - 400 zł
 • Kawalerowie - za kłusownictwo - 300 zł
 • Rozwodnicy i rozwódki - za dezercję - 200 zł
 • Mówiące, że to pierwszy raz - za składanie fałszywych zeznań - 180 zł
 • Cnotki powyżej 18-go roku życia - za nieterminowe świadczenia - 100 zł

  Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Podpisał Minister Finansów