Międzynarodowe Stosunki
Gospodarcze

LpTematDownload
1Globalizacja.rar
2Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze.rar
3Tendencje integracyjne w świecie zachodnim.rar
4Bank Światowy i jego udział w inwestycjach podejmowanych w Europie.rar
5Bank Światowy.rar
6GATT i WTO.rar
7Gatt WTO.rar
8Globalizacja2.rar
9Handel miedzynarodowy.rar
10Handel Zagraniczny.rar
11Handel zagraniczny w Polsce.rar
12Handel zagraniczny.rar
13Kształtowanie się cen w handlu międzynarodowym.rar
14Miedzynarodowe przepływy czynników produkcji ref 39 str..rar
15Miejsce Polski w wymianie międzynarodowej.rar
16Międzynarodowa polityka handlowa-Praca.rar
17Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne.rar
18Międzynarodowy Fundusz Walutowy.rar
19Międzynarodowy podział pracy.rar
20MSG.rar
21MSG_best.rar
22MSG.rar
23NAFTA.rar
24Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.rar
25Organizacje międzynarodowe i ich rola we współczesnym świecie.rar
26Pojecie i przedmiot MSG.rar
27Polityka celna.rar
28Polityka handlowa.rar
29Polska w Nato.rar
30Polski dług zagraniczny.rar
31Problematyka handlu zagranicznego.rar
32Rozliczenia w Handlu Międzynarodowym.rar
33Stosunki ekonomiczne.rar
34Suwerenność a współzależność i globalizacja.rar
35Ściąga MSE.rar
36Światowa Organizacja Handlu.rar
37UE.rar
38MSG.rar
39WTO.rar
40[A] Charakterystyczne cechy obrotu handlowego ściąga (1).rar
41[B] Działalność gosp z udziałem podmiotów zagr ściąga (1).rar
42[C] Prawo handlowe i zwyczajowe ściąga (1).rar
43[D] Miedzynarodowe stosunki gospodarcze ściąga (6).rar
44[E] Handel zagraniczny (11).rar
45[F] Handel zagraniczny (17).rar
46[G] Miejsce Polski w wymianie międzynarodowej (5).rar
47[H] Międzynarodowe stosunki gospodarcze (10).rar
48[I] Międzynarodowe stosunki gospodarcze (19).rar
49[J] Międzynarodowe stosunki gospodarcze 50 pytań z odpowiedziami (35).rar
50Stosunki Międzynarodowe.rar