Regulamin

  • Materiały pobrane z serwisu nie mogą być dalej rozpowszechniane bez wiedzy autorki serwisu. Ponadto nie mogą być dalej rozpowszechniane w celach komercyjnych, ani za jakąkolwiek opłatą.
  • Dane osobowe dotyczące nadawców pozostają wyłącznie do wiedzy autorki serwisu. Mogą być publikowane jedynie za zgodą autorów nadesłanych materiałów.
  • Dane osobowe dotyczące nadawców nie będą w żaden sposób wykorzystywane w celach reklamowych, ani komercyjnych. Zabrania się przesyłania w celu dodania do bazy materiałów naznaczonych podpisem, a nie będących własną pracą podpisanego.

  • Za przekazane materiały nie uiszczamy opłat ani też ich nie pobieramy.
  • Prosimy o przysyłanie prac wyłącznie własnego autorstwa !

    Autorka serwisu serdecznie dziękuje

    Rozmiar: 12238 bajtówNapisz do mnie !